Maďarsko Maďarsko

  • Flóra

    Přibližně jedna desetina země patří mezi národní parky nebo chráněné krajinné oblasti. Na severu jsou Tokajské vrchy, odkud se rodí známé tokajské víno, jejich součástí je Aggtelecký kras, kde je jedna z největších jeskyní v Evropě. Bukový vrch je krasové pohoří poblíž slovenské hranice. Najdete zde velké zastoupení listnatých stomů. Jehličnaté stromy jsou v Maďarsku vzácností. Porost tvoří většinou nízké křoviny a stepní tráva. Lesů v zemi příliš mnoho není, ale tvoří je převážně buky, habry a akáty. Na jihu naleznete pohoří Macsek, které je vyhlášenou vinařskou oblastí.