Maďarsko Maďarsko

  • Fauna

    V Maďarsku žijí zvířata, která známe z místní krajiny. Lesy obývají jeleni, divoká prasata, zajíci a mufloni. V okolí Neziderského jezera žije mnoho vodních ptáků a do Velké dunajské nížiny míří stěhovavé druhy. V řekách se vyskytují bobři a plavou různé druhy ryb. K ohroženým druhům patří zmije, drop velký, orel královský, slepec malý, husa malá, rys, rákosník ostřicový, ibis nebo kulík mořský.