Maďarsko Maďarsko

 • Cestovní doklady

  Maďarsko vstoupilo společně s Českou republikou do EU v roce 2004, proto můžete cestovat do Maďarské republiky na základě platného občanské průkazu, nebo také na základě platného cestovního pasu.

 • Víza

  Vizum pro vstup do země není pro občany České republiky vyžadováno, avšak nesmí přesáhnout dobu 90-ti dnů.

 • Celní a devizové předpisy

  Po vstupu do Eu již neprobíhá běžná celní kontrola na hraničních přechoděch, avšak celní správa může provádět kontroly mimo hraniční přechod.

  Od 1.ledna 2009 je možné převážet výrobky podléhající spotřební dani a určené výhradně pro osobní potřebu. Osoby nad 17 let mohou v následujícím množství na osobu:

  Tabákové výrobky

  V letecké dopravě:
  200 ks cigaret
  250 gramů tabáku
  50 ks doutníků, nebo 100 ks doutníčků

  V silniční, železniční a lodní dopravě:
  40 ks cigaret
  50 gramů tabáku
  10 ks doutníků, nebo 20 ks doutníčků

  Alkoholické výrobky

  1 litr alkolického nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 22 procent
  2 litry alholického nápojde s obsahem alkoholu nejvýše 22 procent
  4 litry nešumivého vína
  16 litrů piva

  Pohonné hmoty převážené v přenosné nádrži lze převážet v množství nejvýše 10 litrů na osobu.

  Dále lze mimo jiné bezcelně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, v letecké dopravě do 430 EUR.  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/madarsko/cestovani/index.html)