Mongolsko Mongolsko

  • Cestovní doklady

    Požadovaným dokladem při cestě občana ČR do Mongolska je cestovní pas, jehož platnost musí přesahovat dobu platnosti požadovaného víza minimálně o 12 měsíců. Držitelé běžných pasů ČR jsou povinni si před cestou do Mongolska zajistit platné mongolské vízum na některém zastupitelském úřadu Mongolska (pro držitele služebních a diplomatických pasů platí bezvízový styk při pobytu do 3 měsíců). Pro občany zemí, kde se nachází mongolský ZÚ, není možné vyřídit víza na státní hranici.

  • Víza

    Turistická víza jsou vystavována na 30 dní s možností jednorázového prodloužení na území Mongolska o dalších 30 dní. Pro delší dobu pobytu je třeba zažádat o zvláštní vízum, jehož vyřízení je výrazně procesně i časově náročnější.

  • Celní a devizové předpisy

    Celní předpisy vyžadují registraci dovážených předmětů zvláštní hodnoty i při průvozu. Jedná se především o elektroniku, šperky, výrobky ze vzácných kovů, alkohol (limit 3 litry lihovin) a cigarety (limit 2 kartony). Je zakázán dovoz a převážení narkotik, omamných látek, jedů, střelných zbraní bez povolení příslušných úřadů a pornografie. Rovněž je zakázáno vyvážet lovecké trofeje a starožitnosti bez příslušných povolení. Není nutné prokazovat zajištění finančních prostředků pro pobyt a neexistuje povinná směna valut.