Členství Invia

APEK – Asociace pro elektronickou komerci

logo APEK Asociace pro elektronickou komerci sdružuje 311 firem, podnikatelů a odborníků v elektronickém obchodu. Asociace vznikla v roce 1998 jako nezávislá organizace, která podporuje rozvoj elektronického obchodu v České republice. Mezi její členy patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce. Společnost Invia je členem APEK od dubna roku 2006.

AČCKA – Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

logo AČCKAAsociace českých cestovních kanceláří a agentur je profesním sdružením subjektů cestovního ruchu, založené v roce 1991, které má v současné době 250 členů. Řádnými členy asociace jsou cestovní kanceláře a agentury, které se zabývají jak příjezdovým, tak výjezdovým cestovním ruchem. Přidruženými členy jsou zahraniční cestovní kanceláře, hotely, školy a komerční firmy nabízející služby cestovním kancelářím. Invia se stala řádným členem AČCKA v březnu roku 2006. K nahlédnutí Osvědčení o členství.

IATA – Mezinárodní asociace leteckých dopravců

logo IATAMezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA - International Air Transport Association) je nevládní mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce a zároveň také prodejce letenek. Dnes je členem této asociace přibližně 240 společností ze 140 zemí z celého světa. Tyto společnosti zajišťují okolo 94 % pravidelné mezinárodní letecké přepravy. Invia získala akreditaci IATA v červnu roku 2010.

ECTAA – The European Travel Agents´and Tour Operators´Associations

logo ECTAAECTAA je prestižní evropská asociace, která sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur členských zemí EU. Tato významná evropská asociace byla založena již v roce 1961 v německém městě Bad Kreuznach - šesti zakladatelskými zeměmi byly Německo, Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemí. Česká národní asociace cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), jejíž členem je také společnost Invia, se stala řádným členem této významné evropské organizace v červenci roku 2005 a patří k jejím aktivním členům.

ESF – Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Invia získala dotaci z evropských fondů na rozvoj a adaptabilitu zaměstnanců. V rámci tohoto projektu, který začal 1. 9. 2013 a bude trvat do 31. 8. 2014 budeme školit a vzdělávat naše zaměstnance na měkké a tvrdé dovednosti, IT, jazykové kurzy. Informace o projektu OPPA můžete nalézt na adrese http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

 

logo ESFlogo PRAHAlogo EUlogo OPPA

  

ACK ČR – Asociace cestovních kanceláří České republiky

Posláním asociace cestovních kanceláří je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se angažuje při kultivování českého trhu cestovního ruchu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu. ACK podporuje dobré jméno a úroveň českého cestovního ruchu. Společnost Invia se stala členem této asociace v únoru roku 2013. K nahlédnutí Členský list.