Invia podporuje

 

Nadace Kapka nadějeNadace Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.

Invia tento nadační fond podporuje finančně od roku 2012 a tuto možnost nabízí samozřejmě i každému ze svých klientů v rámci koupě zájezdu.

 

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha

Veřejná sbírka Liga proti rakovině Praha pomáhá preventivně šířit informace o této zakéřné nemoci a zároveň tak získává prostředky pro nádorovou prevenci, výzkum a vybavení onkologických center.

Letohrádek Vendula

Letohrádek Vendula

Letohrádek Vendula je poskytovatelem sociálních služeb, jehož hlavním cílem je pomoci všem, kteří to potřebují, postavit se na vlastní nohy a to zejména manufakturou a tradičním řemeslem.

 

UNICEF

Unicef

UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.

Invia v roce 2013 pořídila od této organizace vánoční dárky v hodnotě 150 000 Kč. 

 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 

NFOZP, neboli Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se  zdravotním postižením, vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat.

NFOZP je jedinou neziskovou organizací, zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), která chápe komplexitu překážek. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají.

Tým fondu je složen s odborníků na právo, neziskový sektor, personalistiku, marketing, PR a účetnictví a pracuje  převážně na dobrovolnické bázi. Součástí tohoto týmu jsou i osoby se zdravotním handicapem. 

Teribear

 

Teribear je nadační charitativní fond Terezy Maxové. Tento projekt vznikl v roce 2009 a má za důležitý úkol pomáhat a podporovat k návratu dětí z dětských domovů do normální fungující rodiny a do rodinného prostředí.

ELPIDA

Elpida o. p. s. je vzdělávací a kulturní centrum pro seniory z celé Prahy. Pomáhá tak seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti.