Polsko Polsko

 • Cestovní doklady

  Od 1.5.2004 platí pro občany členských států EU a tedy i občany ČR nové podmínky pro vstup do Polské republiky. Pro překročení státní hranice je potřebný platný cestovní doklad nebo jiný doklad potvrzující totožnost a občanství.

 • Víza

  Pokud v zemi nestrávíte více než tři měsíce, nepožaduje se povolení k pobytu.

 • Celní a devizové předpisy

  Osoby přijíždějící do Polska z jiného členského státu mají právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství, například maximálně:

  800 kusů cigaret
  200 kusů doutníků
  1kg tabáku
  10 litrů destilátu
  20 litrů vermutu
  90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého)
  110 litrů piva

  Osoby, které nedosáhly 17 let věku nemohou převážet alkohol a tabákové výrobky. Zaniká možnost žádat o vrácení VAT (DPH) na zboží zakoupené v Polsku.