Portugalsko Portugalsko

 • Rychlokurz jazyka

  dobrý den - bom dia (bó día)
  dobrý večer - boa noite ( bóa nójt)
  dobrou noc - boa noite
  na shledanou - adeus (adéuš)
  příjemnou cestu - boa viagem (bóa vjážej)
  promiňte - desculpe (tškůp)
  děkuji - obrigado ( brigádu)
  prosím - por favor ( por favór)
  ano – sim (sí)
  ne - nao (náu)
  jeden, jedna - um, uma
  dva, dvě - dois, duas (dójš, důaš)
  tři - tres (tréš)
  čtyři - quatro ( kvátru)
  kolik stojí - quanto custa (kůšta)
  levný - barato (barátu)
  drahý - caro (káru)
  výprodej - saldo (sáldu)
  obchod - loja (lóža)
  kilo - quilo (kílu)
  peníze - dinheiro (dynějru)
  platit - pagar ( pagár)
  samoobsluha - supermercado (supermerkádu)