Portugalsko Portugalsko

 • Cestovní doklady

  Platný cestovní pas nebo doklad totožnosti (občanský průkaz vydaný v ČR po roce 1993, tedy typu identifikační karty).
  V případě využívání motorového vozidla je nutné mít i řidičský a technický průkaz.
  V zemi platí přihlašovací povinnost – vztahuje se na všechna ubytovací zařízení i soukromé osoby nabízející ubytování, kteří musí do tří dnů nahlásit zahájení/ukončení pobytu na dané adrese. Jestliže se cizinec ubytovává privátně, je nutné, aby příjezd do země ohlásil taktéž nejpozději do 3 dnů na cizinecké policii.

 • Víza

  Od občanů členských států EU není vyžadováno.

 • Celní a devizové předpisy

  Předpisy nestanovují žádný limit na částku, kterou lze dovézt, cestují ze země, která není členem EU, starší 17 let, mohou bezcelně dovézt 200 cigaret, jeden litr alkoholu nebo dva litry vína či piva. Občané EU mohou bezcelně dovézt 800 cigaret a buď 10 litrů alkoholu, 20 litrů červeného vína případně 60 litrů šumivého vína, 90 litrů vína stolního nebo 110 litrů piva. Do Portugalska je zakázáno dovážet čerstvé maso.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/portugalsko/cestovani/index.html)