Rakousko Rakousko

  • Flóra

    Rakousko patří k nejlesnatějším zemím v Evropě. Charakteristický je zejména listnatý les, kde jsou buky a duby, smíšený les – duby, smrky. Ve vyšších polohách smrky, limby a modříny. Dále najdeme nádhernou rozmanitou alpskou flóru: hořec, hvozdík alpínský, pěnišník rezavý, vřes. Pro panonskou oblast to jsou křoviny, smíšené lesy a stepní vřesoviště.

    Rakousko je z dvou třetin pokryté Východními Alpami, což jsou Střední Alpy, Taury, Severní a Jižní vápencové Alpy a Vídeňský les. Na východu země leží Malé Karpaty. Severně podél Dunaje se nachází Český masív, který sahá částečně do Česka a částečně do Bavorska. Turisty vyhledávaná je soutěska Wachau mezi městy Melk a Krems. Dalším zajímavým místem je nížinaté Alpské předpolí, což je zemědělská oblast mezi Dunajem a severní částí Alp. Rovinatou část Rakouska tvoří také Vídeňská pánev (Wiener Becken). Moravské pole (Marchfeld) leží na soutoku Moravy a Dunaje. Na východě země leží Panonská nížina, jejíž výčnělky jsou také u Neziderského jezera.

    Alpy klesají od západu k východu a tvoří pravidelná podélná údolí, která utváří celkový vzhled Rakouska a ovlivňuje také dopravu. Nejznámější dopravní průsmyk Semmering je v údolí mezi řekou Műrz a Mur, další známý průsmyk se nazývá Brennerský a spojuje sever a jih Alp.

    Nejvyšší hory se nachází v Centrálních Alpách a nejčastěji jsou tvořeny krystalickými horninami. Hory jsou tady ostré, jejich štíty jsou vysoké a v kontrastu s údolními jezery působí monumentálně. Největší horou Rakouska je Großglockner. Dalším oblíbeným místem turistů jsou jezera. Největší je Neziderské jezero, jehož menší část sahá do Maďarska. Další velká jezera jsou Attersee nebo Bodamské jezero (Bodamsee), které ovšem z větší části patří pod Německo. Turisty oblíbené jsou taky Korutanská jezera či největší jezero Korutan Wörthersee. Největší řekou je Dunaj, který vtéká do Černého moře.