Rakousko Rakousko

 • Cestovní doklady

  Jako státní příslušník členské země EU nemusíte při překračování státních hranic v rámci schengenského prostoru předkládat cestovní pas, doporučuje se však mít alespoň občanský průkaz pro případné prokázání totožnosti. Řidičský průkaz, platební karty apod, nejsou považovány za platné cestovní doklady nebo průkazy totožnosti.

 • Víza

  V důsledku vstupu ČR do Evropské unie se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

  Osoby, které přijíždějí do Rakouska za účelem založení přechodného nebo dlouhodobého pobytu (např. v souvislosti se zaměstnáním nebo studiem) a jsou ubytovány v soukromí, mají povinnost se do 3 dnů od příjezdu přihlásit na místní ohlašovně – Meldeamt. Při ubytování v ubytovacích zařízeních přechází tato povinnost na ubytovatele. Při pobytu delším než 3 měsíce je občan ČR, resp. EU povinen ohlásit svůj pobyt na příslušném úřadě (Magistrat nebo Bezirkshauptmannschaft) a získat tzv. „Anmeldebescheinigung“.

 • Celní a devizové předpisy

  Cestující do Rakouska ze států mimo Evropské unie mohou bezcelně dovézt zboží pro osobní potřebu, toto zboží musí být však svou povahou vhodné k využití během cesty, stejně tak potraviny je možno přivézt v množství přiměřeném osobní spotřebě.

  Platí některá omezení u dovážených potravin:
  - mléko a jiné mlékárenské výrobky do 1 kg na osobu
  - vejce do 1 kg/osoba
  - maso a masné výrobky do 1 Kg/osoba
  - konzervované živočišné výrobky do 1 Kg/osoba
  - rybí výrobky a ryby do 1 kg/osoba
  - včelařské výrobky do 1 kg/osoba
  - ovoce do 15 kg/osoba

  Bezcelně je povolen dovoz:
  - tabákové výrobky - 200 cigaret nebo 50 doutníků, 100 cigár nebo 250 g tabáku
  - alkoholické nápoje - 1 litr alkoholových nápojů nad 22% nebo 2 litry s obsahem alkoholu do 22%
  - káva - 500 g nebo 200g kávy, 100 g čaje nebo 40g čajového výtažku
  - parfémy - 50 g (toaletní voda 0,25 l)
  - léky - pro osobní potřebu cestujícího

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rakousko/cestovani/index.html)