Singapur Singapur

  • Podnebí

    Singapur je městský stát v jihovýchodní Asii. Od Malajského poloostrova ho odděluje Johorský průliv. Povrch ostrova je mírně zvlněný a nejvyšší kopec Bukit Timah (163 m.n.m.) se vypíná v jeho střední části. Převládá vlhké rovníkové klima. Nejvíce srážek spadne v období od listopadu do ledna, kdy přicházejí monzunové deště. Teploty se celoročně pohybují od 25 °C do 31 °C a moře se drží na příjemných 27 °C.