Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

  • Zdraví

    V SAE nehrozí žádná výraznější rizika. Opatrnost se však vyplácí při pobytu na slunci, které je v těchto zemích velice prudké, a to i v oblastech s vyšším prouděním vzduchu. Vánek tělo ochlazuje a tak se na pečlivou ochranu lehce zapomíná. Chraňte vaše tělo pomocí opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem a používejte pokrývku hlavy a kvalitní sluneční brýle. Důkladně dodržujte pitný režim. Zdravotní potíže by také mohly vyvolat časté přechody z vysoce klimatizovaných prostor do venkovního prostředí, kde se teplota extrémně liší především v létě. Doporučuje se nenastavovat si v hotelových pokojích klimatizaci na příliš nízké teploty. Opatrnost se vyplácí také mimo město, kde se mohou vyskytovat živočichové jako hadi a štíři, nebo při koupáni v moři, kdy není záhodno se dotýkat neznámých mořských živočichů, kteří mohou popálit, nebo jinak poranit, pokud se jich budete dotýkat.

    Co se týká hygieny, nemusíte se obávat nákazy z potravin a nápojů. Voda k pití se však doporučuje balená. Očkování jsou pouze doporučená, a to proti virové hepatitidě typu A a B, tyfu, tetanu a vzteklině. Pokud se pro některá doporučená očkování rozhodnete, je nutno je podstoupit alespoň 8 týdnů před odjezdem. Poradit se můžete se svým lékařem, nebo přímo v některém z očkovacích center v ČR. V případě zdravotních komplikací v SAE jsou vám k dispozici kvalitní soukromá zdravotnická zařízení, která zde převažují. Lékařská péče pro občany ČR není bezplatná a ceny za ošetření jsou poměrně vysoké. Proto se vyplatí mít kvalitní cestovní připojištění. Za běžné vyšetření v soukromých klinikách zaplatíte asi 100 AED, dále se cena odvíjí od provedených lékařských úkonů a předepsaných léků.

    Onemocnění MERS
    MERS, neboli Meddle East Respiratory Syndrome je virové onemocnění dýchacího ústrojí, který se dle dostupných informací vyskytuje pouze v regionech Arabského poloostrova. Mezi charakteristické příznaky patří zvýšená teplota, kašel, dušnost a celkové potíže s dýcháním; někdy společně se zvracením, průjmy, bolestí svalů a malátností. Vážná situace nastává, pokud se virem nakazí osoba s diabetem, onemocněním ledvin, vysokým tlakem, astmatem, rakovinou či kardiovaskulárními chorobami. Protože od srpna 2014 byly na území SAE zaregistovány pouze ojedinělé případy tohoto onemocnění, doporučuje se pouze dbát základních pravidel hygieny, jako je mytí rukou (a to především po návštěvě velbloudích farem, tržnic a podobných lokalit), opatrnost při jídle a pití a také zamezit kontaktu s osobami, u nichž se projevují výše uvedné příznaky.