Dominika Dominika

  • Cestovní doklady

    Vyžadován je cestovní pas s následnou platností nejméně deset měsíců, zpáteční letenka/lodní lístek, příp. je nutné prokázat platební schopnost (hotovostí, platební kartou, dokladem o zajištěném ubytování a stravování).

  • Víza

    Pobyt v Dominickém společenství bez nutnosti víza je omezen počtem 21 dní. MZV ČR doporučuje ověření podmínek pro vstup a pobyt v dané zemi u příslušného zastupitelského úřadu.
    Po turistech cestujících ze zemí s možným výskytem žluté zimnice je vyžadováno očkování proti této infekci.
    Odletový poplatek činí 50 východokaribských dolarů, tedy asi 10 USD.