Laos Laos

 • Rychlokurz jazyka

  Původní obyvatelé Laosu jsou khmerského a malajského původu. Dnes žijí v horách, kam byli vytlačeni thajskými přistěhovalci v 10. století. Až do 19. století byl Laos královstvím. Laosu se zmocnila Francie a začlenila ho spolu s Kambodžou a Vietnamem do Indočínské unie. Až v roce 1954 byla vyhlášena nezávislost a o dva roky později Laoská lidově demokratická republika. Úředním jazykem je laoština, ale díky dlouholeté přítomnosti Francouzů a Američanů se domluvíte francouzsky a anglicky. V horách narazíte na izolované kmenové jazyky.

  Základní fráze laosky:
  Dobrý den Sabajdí
  Děkuji mnohokrát. Khopťaj laj laj.
  Loď Huea
  Autobus Song thaew
  Kolik to stojí? Thao daj?
  Prodej mi to (při smlouvání) Daj
  Příliš drahé Phaeng phót
  Jeden Neung
  Dva Song
  Tři Sám

  Základní fráze francouzsky:
  Dobrý den, (pane). Bojour, monsieur. (bö žu:r mesjö)
  Dobrý večer, (paní). Bonsoir, madame. (bö sua:r madam)
  Dobrou noc, (slečno). Bonne nuit, mademoiselle. (bon nui madmuazel)
  Na shledanou! Au revoir! (o revua:r)
  Ahoj! Salut! (salü)
  Děkuji. Merci (mersi)
  Není zač. De rien. (de rjë)
  Ano. Oui (ui)
  Ne. Non (nö)
  Cože? Comment? (komä)
  Promiňte. Pardon (pardo)
  Promiňte mi, prosím Vás. Excusez-moi (ekskuze mua)
  Prosím. S´il vous plait. (sil vu ple)
  Dobrá! Bon! (bo)
  Hodně štěstí! Bonne chance! (bö šä:s)
  Kdo je to? Qui est-ce? (ki es)
  Co je to? Qu´est-ce que c´est? (keske se)
  To je vše. C´est tout. (se tu)
  Mluvím česky. Je parle tcheque. (že parl ček)
  Nemluvím francouzsky. Je ne parle pas francais. (že ne parl pa frase)
  Kolik to stojí. Combien ca coute? (köbjä sa kut?)
  Chtěla bych… Je voudrais.. (že vudre..)
  Kde je..? Oú est..? (u: e?)
  Kde bydlíte? Oú habitez-vous? (u:abitevu)
  Kolik je hodin? Quelle heure est-il? (kele:r etil)
  Jmenuji se.. Je m´appelle.. (že mapel)
  Bydlím v... J´habite a... (žabit a)
  Mluvím trochu francouzsky. Je parle un peu francais. (že parl äpë fräse)