Lucembursko Lucembursko

  • Podnebí

    Lucembursko je malé knížectví vklíněné mezi Německo, Belgii a Francii. Asi třetinu území na severu země pokrývá oblast Oesling s průměrnou nadmořskou výškou 400 – 500 metrů. Nejvyšší vrchol Kneiff dosahuje 560 metrů nad mořem. Svahy pokrývají lesy a v okolí řek převládají bažiny a rašeliniště. Střed a jih Lucemburska zaujímá oblast Gutland. Je tvořena pískovci, vápenci a dolomity. Úrodnou půdu využívají zemědělci a vinaři. Podnebí je ovlivněno Atlantským oceánem i kontinentálním klimatem. Teploty se ani zdaleka neblíží extrémům. V zimě očekávejte okolo 0 oC a v létě okolo 17 oC. Severní Oesling patří k chladnějším koutům země. Nejtepleji je v údolí řeky Mosely.