Řecko Řecko

 • Rychlokurz jazyka

  V hlavní turistické sezóně v hotelích a restauracích se využívá především jazyk anglický i německý. Řeky však potěšíte, když se budete sanžit zvládnout alespoň několik základních frází v jejich rodném jazyku - řečtině:


  Dobrý den - kaliméra
  Dobrý večer - kalispéra
  Dobrou noc - kaliníchta
  Ahoj, čau - jássas
  Ano - né
  Ne - óchi
  Prosím - parakaló
  Děkuji - efcharistó
  Jmenuji se - mé léne

  Jak se máte - ti kánete
  Dobře, díky - kalá
  Koli - pósso
  Kde je - pu íne
  Na shledanou -adío
  Chtěl bych - tha íthela
  Kde najdu - pu ine edó
  Účet - logariazmo
  Kolik to stojí - pósso échi/pósso kostísi

  O řečtině jako jazyku

  Řečtina je indoevropský jazyk, který se používá především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka. Je to jazyk s nejdelší zachovanou literární tradicí, která sahá do 8. století př. n. l., kdy byla napsána Homérova epika. Řečtina tvoří samostatnou vývojovou větev a není tak moc podobná ostatním jazykům. Je to jazyk s bohatou historii a zajímavým vývojem.

  Jazyk má různé dialekty a formy, například starořečtinu, koiné, byzantskou řečtinu a novořečtinu, která se používá dodnes. Řečtina je úředním jazykem v Řecku a na Kypru, díky čemuž je jedním z úředních jazyků v Evropské unii.

  Zajímavosti o řečtině

  Mnoho slov v jiných evropských jazycích pochází z řečtiny, například kino, muzeum, auto nebo mikroskop. Lingvisté odhadují, že řečtina poskytla světu více než 50 tisíc slov.

  Řečtina má různé dialekty a formy, které se liší v gramatice, slovní zásobě a výslovnosti. Například kretský dialekt má 15 pádů, zatímco standardní novořečtina má jen 4.

  Řecká abeceda

  Řečtina se zapisuje řeckou abecedou, která má 24 písmen a některé doplňkové znaky. Řecká abeceda je základem pro mnoho dalších písem, jako je latinka, koptská abeceda nebo cyrilice. Řecká písmena se rovněž používají v matematice, fyzice a dalších vědách jako symboly pro různé veličiny a konstanty.

  Jenom málokterý jazyk tolik ovlivnil vývoj lidské civilizace jako právě řečtina.

  Řecká abeceda a její písmena

  Písmeno Český název Řecký název Výslovnost Transkripce
  Α α Alfa ἄλφα [a] a
  Β β Beta βῆτα [v] v
  Γ γ Gama γάμμα [ʝ] před [e̞] nebo [i]; jinak [ɣ] g, j
  Δ δ Delta δέλτα [ð] d
  Ε ε Epsilon ἒ ψιλόν [e̞] e
  Ζ ζ Zéta ζῆτα [z] z
  Η η Éta ἦτα [i] i
  Θ θ Théta θῆτα [θ] th
  Ι ι Ióta ἰῶτα [i], [j] i
  Κ κ Kappa κάππα [c] před [e̞] a [i]; jinak [k] k
  Λ λ Lambda λάμβδα [l] l
  Μ μ μῦ [m] m
  Ν ν νῦ [n] n
  Ξ ξ Ksí ξῖ [ks] x, ks
  Ο ο Omikron ὄ μικρόν [o̞] o
  Π π πῖ [p] p
  Ρ ρ ῥῶ [ɾ] r
  Σ σ
  ς (koncové)
  Sigma σῖγμα [s] s
  Τ τ Tau ταῦ [t] t
  Υ υ Ypsilon ὒ ψιλόν [i] y, v, f
  Φ φ φῖ [f] f
  Χ χ Chí χῖ [ç] před [e̞] a [i]; jinak [x] ch
  Ψ ψ Psí ψῖ [ps] ps
  Ω ω Omega ὦ μέγα [o̞] o