Řecko Řecko

 • Možnosti cestování a dopravy

  Zájezdy do Řecka nabízí prakticky všechny české cestovní kanceláře. Pro vstup do země budete potřebovat platný pas. Od roku 2004 mohou občané České republiky vstupovat a pobývat na území ostatních členských států Evropské unie, včetně Řecka, na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti (jedná se o občanské průkazy se strojově čitelnými údaji). Minimální doba platnosti cestovního dokladu není stanovena, doklad však musí být platný v době vstupu na řecké území.

  Při pobytu delším než tři měsíce by měli občané EU požádat o povolení k pobytu, které je vydáváno formou průkazu. Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie. Poplatek za vydání povolení k pobytu se pohybuje se okolo 1 EUR.

  Zájezdy do Řecka

  A kolik průměrně zaplatíte za zájezd do Řecka? Nejlevnější pobytové zájezdy do Řecka v délce trvání sedmi pobytových dní pořídíte již od 9.000,- Kč. V ceně zájezdu obvykle bývá letenka, transfery z letiště na hotel a zpět, ubytování ve vybraném hotelu, strava dle požadavků, služby delegáta a zákonné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku. Při cestě do Řecka musíte ještě počítat s povinnými letištními a bezpečnostními taxami. Za sedmidenní pobytový zájezd s all inclusive zaplatíte se všemi poplatky cca 15.000,- Kč. Cena může být samozřejmě vyšší dle počtu pobytových dní, úrovně ubytování a vámi zvolené lokality.

  Po Řecku bez cestovní kanceláře

  Cesta do Řecka i po zemi samotné není příliš riskantní. Po Řecku můžete cestovat například vnitrostátními letadly, autobusy, vlaky nebo taxikem.
  Vnitrostátní leteckou dopravu zajišťují státní aerolinky Olympic Airways, které létají na všechna řecká letiště, a dále pak konkurenční soukromá společnost Aegean Airlines. Letadla létají do většiny velkých měst, ale i na většinu turisticky frekventovaných ostrovů.

  Po Řecku se můžete projet i po železnici nebo autobusem. Hlavní železniční trasy jsou dvě - z Athén směrem na sever do Soluně a dále směrem na jih na Peloponés. Vlaky Intercity jsou poměrně rychlé, pomalejší vlaky na téže trase mají tu výhodu, že do nich můžete naložit i auto. Turisticky oblíbenou je ozubená horská dráha Diakotto - Kalavryta. Autobusová doprava je tady pohodlná a spolehlivá. Meziměstské autobusy poznáte podle zelené barvy, městské autobusy jsou modré.

  Pokud budete chtít na cestách po Řecku využít taxi, vězte, že jeho sazby určuje stát, takže cenová úroveň je poměrně zaručená. Účtují se pouze příplatky za zavazadla nad 10 kg váhy, vjezd do přístavu, nádraží, autobusových terminálů, na letiště a také za přivolání taxíku rádiem. Za jízdu v nočních hodinách bývá jízdné dvojnásobné.

  Po Řecku autem

  Čeští řidiči mohou při svých cestách Řeckem používat platný národní řidičský průkaz. Mezinárodní řidičský průkaz od roku 2004 není řeckými orgány vyžadován. Kromě shora uvedeného řidičského oprávnění budete potřebovat technický průkaz vozidla a zelenou kartu - doklad o pojištění vozidla.

  Co se týče pravidel silničního provozu, tak v globálu platí ta, která znáte z České republiky. Pokud se ptáte na "alkohol za volantem", pak vězte, že v Řecku je tolerováno požití alkoholu do 0,2 ‰ u profesionálních a nových řidičů a do 0,5 ‰ u ostatních řidičů. Pokud nedodržíte tyto maximální povolené hladiny alkoholu nebo jiná pravidla silničního provozu, čekají vás nemalé pokuty.

  Pozor na zvýšený provoz na silnicích v období hlavní turistické sezóny na komunikacích se objeví velké množství dvoustopých vozidel, která se proplétají mezi automobily ze všech stran. Je proto nezbytné mít stále na zřeteli i tyto účastníky provozu.

  Pro úplnost zmiňme ještě povinnost uhradit poplatek za použití dálnice. Pro konkrétní úseky se platí samostatně dálniční poplatky, které se pro osobní automobil a jeden úsek v současné době pohybují mezi 2 a 3 EUR.