Řecko Řecko

 • Cestovní doklady

  Vstupem ČR do EU 1. 5. 2004 je jejím občanům umožněno vstupovat a pobývat na území ostatních členských států bez zvláštních omezení (na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti, jímž je obč. průkaz vydaný po roce 1993, tedy typ identifikační karty. Po řidičích není vyžadován mezinárodní řidičský průkaz, stačí platné národní řidičské oprávnění, technický průkaz a zelená karta jako doklad o pojištění vozidla.

  Převážená zvířata musí mít vystaven mezinárodním očkovací průkaz.

 • Víza

  Na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, může každý občan členské země EU uplatňovat v Řecku právo volného pohybu. V případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví by však mohl být pobyt omezen.

  Pokud byl českému občanovi v minulosti např. odcizen cestovní doklad a dotyčný si není jist, zda jeho doklad nebyl zneužit a proto chce zjistit, zda se nenachází na seznamu osob se zakázaným vstupem na území schengenského prostoru, je možné se s žádostí v angličtině obrátit na následující instituci: DATA PROTECTION AUTHORITY, 8 Omirou str., 10564, Athens, Greece, tel.: 003110/3352602-4-5, fax: 003110/3352617.

  Zrušeny byly zákazy vstupu na území Řecka na základě administrativního vyhoštění z důvodu nezákonného vstupu, pobytu a práce. Občané v národní databázi nežádoucích osob na základě soudního rozhodnutí v řecké národní databázi však nadále zůstávají.

 • Celní a devizové předpisy

  Odpovídají ostatním zemím EU, zakázán je vývoz jakýchkoliv předmětů historické hodnoty.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/recko/cestovani/index.html)