Vietnam Vietnam

 • Vlastnosti elektrické sítě

  Obvykle 220V ale může být i 110V

 • Další upozornění

  V souvislosti s výskytem tzv. ptačí chřipky ve Vietnamu doporučuje MZV českým občanům cestujícím do této země, aby dbali zvýšené opatrnosti a důsledně dodržovali pravidla hygieny. MZV v žádném případě nedoporučuje konzumaci tepelně nedostatečně zpracovaného drůbežího masa či vajec, návštěvy drůbežích závodů a farem, nebo ptačích trhů. Dále doporučuje, aby bylo zamezeno kontaktu s uhynulými zvířaty.

  Celková bezpečnostní situace dobrá, nedoporučují se individuální cesty do odlehlých oblastí vzrůstající je počet kapesních krádeží v HCMC, Nha Trangu a v Hanoji pohyb po většině území VSR volný, výjimkou jsou zakázané vojenské zóny a horské oblasti obydlené menšinami ( přístupné pouze s vietnamským průvodcem nebo s povolením)
  pojištění pro cestu a pobyt nezbytné
  velmi špatné hygienické podmínky ( maximální opatrnost při konzumaci nápojů a potravin, nedoporučuje se pití vody z vodovodu, ledu v nápojích, je třeba dezinfikovat syrovou zeleninu a ovoce a v zásadě jíst pouze tepelně zpracované čerstvé potraviny).

  Zákaz přechovávání, šíření a výroby drog ( v r. 98 bylo 57 osob odsouzeno k trestu smrti za pašování drog).

  Je třeba počítat s tím, že drobná i velká korupce jsou v zemi každodenní realitou, což přiznávají i vládní činitelé. V praxi to znamená, že hlavním důvodem různých nečekaných potíží s úředníky či policisty, ale někdy i státními "dodavateli" (např. služeb) může být touha po úplatku. Neznamená to, že je tímto implicitním či explicitním požadavkům vždy nutné vyhovět, někdy stačí trochu trpělivosti a neústupnosti, jindy je praktičtější vyřešit problém skromným "spropitným".

 • Telefonování

  Kód pro Vietnam je 0084, v případě že chcete telefonotvat z Vietnamu do zahraničí volte číslo 17100, kód volané země a číslo. Důležitá telefonní čísla: ambulance 115, policie 113, hasiči 114.