Austrálie Austrálie

  • Flóra

    Různorodost podnebí podobně jako u fauny ovlivňuje i přítomnost vlhkomilných a suchomilných rostlin, k nejvýznamnějším zástupcům flóry pak patří rod Banksiana čítající až 60 druhů.