Austrálie Austrálie

 • Cestovní doklady

  K cestě do Austrálie jsou občané ČR povinni mít cestovní pas ČR, platný minimálně 6 měsíců od plánovaného data odjezdu z Austrálie, a platné australské vízum.

 • Víza

  Vízum je pro cesty do Austrálie nutné. Jeho vyřizování probíhá většinou prostřednictvím CK, nebo:
  1) prostřednictvím internetu,
  2) australského velvyslanectví,
  3) migračního agenta v Austrálii.
  Podrobnosti viz internetové stránky MZV ČR.


  Obecná přihlašovací povinnost neexistuje. Registrace turistů probíhá po příletu. Úředník DIaC registruje návštěvníky po vyplnění formuláře Incoming Passenger Card, v němž každý turista uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu v Austrálii a předpokládanou délku pobytu.

  Povinná směna valut se nevyžaduje. Při žádosti o udělení víza žadatel deklaruje podpisem příslušného prohlášení dostatek finančních prostředků pro pobyt v Austrálii a na cestu zpět. Hotovost vyšší než 10 000 AUD je nutno ohlásit před příjezdem i odjezdem do Austrálie, a to při celním odbavení. Cestovní nebo jiné šeky není třeba oznamovat.

 • Celní a devizové předpisy

  Osoby starší 18 let mohou do Austrálie bezcelně dovézt věci osobní potřeby, 1 litr alkoholických nápojů a 250 g tabáku. Maximální hodnota zboží podléhající proclení je 400 AUD (200 AUD pro os. mladší 18 let).

  Krátce před příjezdem do Austrálie je potřeba vyplnit Incoming Passenger Card. Formulář je nutno vyplnit pravdivě a deklarovat veškeré dovážené položky, zejména jakékoli druhy potravin v syrovém i konzervovaném stavu; to se týká i potravin, které byly servírovány na palubě letadla. Kontrola je velmi přísná a nekompromisní a obsah zavazadel je důkladně prověřován. Za pokus o porušení celních, karanténních a fytosanitárních předpisů jsou vyměřovány pokuty až do výše několika tisíc AUD.

  K dovozu živých zvířat včetně psů a koček do Austrálie je třeba obstarat nejprve povolení. Zvíře lze dovézt přímo do Austrálie, ale musí nejprve pobýt min. měsíc v karanténě (Sydney, Melbourne, Perth). Teprve poté může vpuštěno do Austrálie. Na turistické cesty do Austrálie nelze tedy zvířata brát s sebou.

  V Austrálii je velmi přísně postihován nelegální odchyt a vývoz živočichů. Veškeré rostliny a výrobky z nich musí být deklarovány a předloženy k fytosanitární kontrole při příjezdu do Austrálie.