Austrálie Austrálie

  • Fauna

    Ostrovní ekosystém je co do diverzity druhů jedinečným fenoménem. K živým charakteristikám Austrálie patří medvídek koala, klokani, Tasmánský ďáblík, Emu a Kakadu. Z vodních druhů jsou to jak mořští, tak i sladkovodní živočichové.