Bolívie Bolívie

  • Možnosti cestování a dopravy

    Ve městech jsou pro přepravu bezpečnější taxi než místní mikrobusy, ve kterých často dochází k okrádání turistů. Všeobecně platí, že při cestování hromadnou dopravou je třeba se mít na pozoru. Cena taxi je smluvní (neexistují taxametry), jistější je používání např. hotelového taxi. K cestám mezi městy lze použít dálkové autobusy. Meziměstská autobusová přeprava není drahá. Doporučuje se cestovat pouze zavedenými autobusovými společnostmi, kde je záruka dobrého technického stavu autobusů. Levnější dopravci většinou nevěnují řádnou pozornost technickému stavu svých vozidel a častěji u nich dochází k technickým poruchám nebo haváriím. Větší a zavedení přepravci autobusů jsou automaticky pojištěni, což je v případě problémů různého charakteru výhodou. Doporučuje se uchovat si nejméně po dobu cesty jízdenku pro případné uplatnění náhrady u pojišťovny.

    Povrch pozemních komunikací má povětšinou jen průměrnou kvalitu, je třeba počítat s četnými výmoly. V horských oblastech může docházet k závalům silnic v období dešťů.
    Poměrně častým jevem jsou v Bolívii blokády silnic kvůli manifestacím a protestům, které způsobují komplikace v silniční dopravě a pro turisty nečekané potíže. Z těchto důvodů je nutné sledovat aktuální situaci.