Bolívie Bolívie

 • Zdraví

  Zvláštní očkování není vyžadováno, nicméně při leteckých cestách do amazonských oblastí Bolívie je na přímých mezinárodních i vnitrostátních letech povinné předložit potvrzení o očkování proti žluté zimnici. S sebou je dobré mít také repelent či odpuzovač komárů a je třeba se mít na pozoru před onemocněním horečkou dengue, které způsobuje právě štípnutí infikovaným komárem. Proti této nemoci neexistuje očkování, platí pouze prevence.

  V Bolívii existuje síť soukromých a státních zdravotnických institucí. Jednoznačně na vyšší úrovni jsou soukromá zařízení, která jsou vybavena zahraniční technikou, a také tamní personál má lepší odbornou průpravu. Z bezpečnostního a odborného hlediska se doporučuje podstoupit případné ošetření pokud možno v soukromém zdravotnickém zařízení.

  Při ošetření je vyžadováno předložení zdravotního pojištění, popř. je třeba počítat s tím, že pacient musí jakékoliv ošetření uhradit v hotovosti či kreditní kartou a později požadovat proplacení nákladů u zdravotní pojišťovny na základě účtu vystaveného bolivijským zdravotnickým zařízením. Každý cestovatel by měl proto mít pro pobyt v Bolívii každopádně sjednáno zdravotní pojištění.

  S ohledem na náročné atmosférické poměry v La Paz související s vysokou nadmořskou výškou 3640 m n. m. se doporučuje pohybovat se v tomto městě a jeho okolí spíše pomaleji a častěji odpočívat (obdobně i v dalších výše položených oblastech např. v okolí jezera Titicaca). Tato pro nás vysoká nadmořská výška se projevuje bolestmi hlavy, závratěmi, ztíženým dýcháním, a také zvracením. Při příjezdu je vhodné počítat s obdobím na aklimatizací. V místních lékárnách je možné zakoupit speciální tabletky, které pomáhají překonat problémy spojené s pobytem ve vysoké nadmořské výšce. Jako prostředek proti nevolnosti způsobené nadmořskou výškou nabízejí hotely v La Paz běžně kokový čaj nebo lístky koky, jejichž žvýkání není v Bolívii trestné.

  Nemocnice v La Paz:
  - Clínica Americana - 2783371
  - Clínica Alemana - 2432155, 2433676
  - Clínica Boston - 2422342
  - Hospital 20 de octubre - 2811035
  - Hospital Corazón de Jesus - 2783509