Etiopie Etiopie

 • Rychlokurz jazyka

  V Etiopii žije přes 70 etnických skupin. Dorozumívají se lokálními jazyky a jednotlivé kmeny si mezi sebou nerozumí. K nejpočetnějším skupinám patří Oromo, Amhara, Somali, Tigray nebo Sidamo. Původní obyvatelstvo se mísí se skupinkami Italů, Indů, Arménů a Řeků žijících ve větších městech. Hlavním úředním jazykem federace je amharština, ale v jednotlivých státech existují další oficiální jazyky. Podle ústavy z roku 1994 si každý stát může zvolit svou úřední řeč. Cizinci se nejčastěji domluví anglicky nebo arabsky. Asi s polovinou obyvatelstva si můžete bez problémů popovídat anglicky, protože se tento jazyk vyučuje od první třídy ve všech základních školách a od šesté třídy probíhá výuka předmětů výhradně v angličtině.

  Goodbye - Na shledanou
  Good evening - Dobrý večer
  Good morning - Dobré ráno
  Good night - Dobrou noc
  See you later - Uvidíme se později.
  See you soon - Brzy se uvidíme.
  Hello / Hi - Ahoj / Čau
  Yes - Ano
  No - Ne
  I understand - Rozumím.
  I don't understand - Nerozumím.
  I don't know - Nevím.
  Where is the toilet / bathroom - Kde je toaleta?
  What time is it? - Kolik je hodin?
  How much is it? - Kolik to stojí?
  OK, I´ll take it - Dobře, vezmu si to.
  I don´t want it - Nechci to.
  How are you? - Jak se máte?
  Fine, thank you - Dobře, děkuji.
  What is your name? - Jak se jmenujete?
  My name is … - Jmenuji se …
  Nice to meet you - Rád Vás poznávám.
  Please - Prosím.
  Thank you - Děkuji
  You are welcome - Není zač.
  Excuse me - Promiňte.
  I am sorry - Omlouvám se.