Etiopie Etiopie

 • Cestovní doklady

  Cestovní pas platný ještě nejméně 6 mesíců do skončení platnosti.

 • Víza

  Vízová povinnost. Turistická víza jsou vydávána diplomatickými misemi a konzulárními úřady v zahraničí. Vydávání víz na mezinárodním letišti Bole v Addis Abebě je teoreticky možné, ale prozatím velmi komplikované. Úřady doporučují nespoléhat se na tento mechanismus a raději si opatřit vízum předem.

 • Celní a devizové předpisy

  Dovoz valut není omezen. Návštěvníci by však měli deklarovat veškerou dovezenou měnu přesahující částku 3 000 USD v devizovém prohlášení. Doporučuje se měnit valuty výhradně v bankách nebo hotelových směnárnách, pouliční výměna je trestná. Doporučuje se uschovat si veškeré doklady prokazující výměnu peněz pro případ opětovné výměny místní měny na zahraniční či případnou kontrolu původu peněz při odjezdu ze země.

  Při odjezdu ze země není povolen vývoz větší částky než 200 ETB. Překročení povoleného limitu se přísně trestá (a to až vězením).

  Etiopské předpisy povolují dovoz 2 kartónů cigaret, 250 gramů tabáku, 2 litrů tvrdého alkoholu. Elektronika (např. videokamera, počítač) se při vstupu do země přihlašuje a zpětný vývoz je kontrolován.

  Platí zákaz vývozu:
  - historických artefaktů (včetně kožených štítů, historických stolic a mincí),
  - vzácných kulturních památek a etnických předmětů (zbraní, nádobí, nábytku, oděvů, hudebních nástrojů, šperků, sošek apod.),
  - archeologických a paleontologických nálezů,
  - církevních a náboženských památek (rukopisů, oděvů, křížů apod.),
  - historických uměleckých děl,
  - jakýchkoliv kamenů a minerálů (včetně polodrahokamů a drahokamů),
  - přírodnin (rostlin, hmyzu, zvířat včetně jejich částí, vyčiněných kůží).

  Historické a církevní suvenýry (včetně oblíbených stříbrných křížů) se doporučuje kupovat pouze v kamenných obchodech, které jsou schopny vystavit účet.