Kypr Kypr

  • Fauna

    Fauna je velmi rozmanitá především co se týče ryb. Je jich zhruba 190 druhů. Daňci a mufloni jsou nejpočetnější skupinou savců. Pozoruhodné zastoupení má i říše ptáků.