Zahraniční cestovní kancelář

Zvažujete cestu se zahraniční CK? Bude v destinaci česky hovořící delegát? Co znamená služba Invia Care? Jsou zahraniční CK pojištěny proti úpadku?

Zahraniční CK funguje stejně jako místní CK. Zásadní odlišností jsou služby delegáta v destinaci v cizím jazyce, případně dokumenty k zájezdu v cizím jazyce. V některých případech může být u zahraničních CK délka lhůty pro vyřízení reklamace odlišná od tuzemské právní úpravy. 

Sídlo společnosti je samozřejmě mimo území ČR. Uzavřete-li smlouvu o zájezdu se zahraniční cestovní kanceláří, řídí se tato smlouva obvykle právem země, ve které má tato cestovní kancelář sídlo.