Péče o zákazníky

Nebyl zájezd podle vašich představ? Kde si stěžovat na pořádající CK, ubytování nebo třeba leteckou společnost?

Cestovní kancelář je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy.

Cestovní agentura je naproti tomu podnikatel, který je na základě ohlášení volné živnosti oprávněn nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu (např. zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb apod.) a organizovat, nabízet a zprostředkovávat prodej kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů coby zákonem definovaných kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu (k pojmu zájezdu viz § 2522 zákona č. 89/2012 Sb.).