Thajsko Thajsko

 • Cestovní doklady

  Ke vstupu na území Thajska je vyžadován cestovní pas platný minimálně šest měsíců po vstupu na území Thajska. V žádném případě proto není možno získat thajské vízum do cestovního pasu typu "blesk". Řadě českých turistů již byl z tohoto důvodu odmítnut vstup do země.

  Ztrátu cestovního dokladu je nutné okamžitě nahlásit na nejbližším policejním oddělení a požádat o sepsání protokolu. Ten se poté předkládá na imigračním úřadu při žádosti o zapsání povolení k pobytu do náhradního cestovního dokladu, který si občan ještě předtím vyřídí na zastupitelském úřadě ČR.

 • Víza

  Od 11.8.2011 nepotřebují občané ČR pro vstup a pobyt na území Thajského království do 30 dnů za účelem turistiky víza. Pokud ke vstupu na území Thajska bude použit pozemní přechod, je maximální dovolená doba pobytu pouze 15 dnů. Ke vstupu do země je nutné předložit platný cestovní doklad, jehož platnost je v době vstupu více než 6 měsíců, a prokázat finanční prostředky ve výši 10.000 THB na osobu nebo 20.000 THB na rodinu. Povolenou dobu pobytu nelze až na výjimečné případy (např. hospitalizace nebo jiné závažné důvody) prodloužit.

  Při opakovaném vstupu do země platí, že součet všech pobytů v 6 kalendářních měsících nesmí přesáhnout 90 dnů. Při vstupu do země je imigračním úředníkem vyznačena doba povoleného pobytu. Doporučujeme si vždy tento údaj zkontrolovat.

  Při překročení povolené doby pobytu se platí pokuta ve výši 500,- THB za každý den, minimálně 1000,- THB, maximálně však 20 000,- THB. Při delším překročení, zejména pokud dotyčná osoba nemá platnou zpáteční letenku, dochází často k umístění dotyčného do detenčního centra a soudnímu vyhoštění na jeho vlastní náklady. Doba pobytu v detenčním centru není nijak časově omezená, zadržený si musí sám zajistit peněžní prostředky na zaplacení pokuty a letenky do vlasti. V některých případech (závažné porušení pobytového režimu) může být rozhodnutím soudu zakázán vstup na území Thajska na rozsudkem stanovenou dobu.

  Platí přihlašovací povinnost, a to do 24 hodin od vstupu na území Thajska. Přihlašuje se na imigračním úřadu podle místa pobytu nebo na místním policejním oddělení. Tuto povinnost však za cizince v naprosté většině případů vyřizují majitelé ubytovacích zařízení.

  Od září roku 2015 zpřísnily thajské úřady kontroly cizinců na pozemních hranicích mezi Thajskem a sousedními státy. Cílem tohoto opatření je zabránit překračování hranic za účelem opakovaného získávání povolení k pobytu v rámci bezvízového styku a tedy faktického vyhýbání se povinnosti požádat v případě delšího pobytu o vízum (tzv. Visa running). V praxi tedy může být udělení povolení k pobytu v rámci bezvízového styku kromě prokázání finančních prostředků podmíněno též předložením dokladu o zajištěném ubytování či o plánovaném odletu z Thajska. Bez těchto dokladů může být, zejména v případě krátkého intervalu mezi předcházejícím překročením hranice a opětovným návratem do Thajska, povolení odmítnuto. Toto riziko může být eliminováno podáním žádosti o vízum na ZÚ Thajska v příslušné zemi a případně překročením hranice letadlem.

  Pro ostatní účely vstupu a pobytu nebo pro vstup za účelem turistiky s pobytem přesahujícím 30 dnů je nutné žádat o vízum. Od 13. listopadu 2015 je možné žádat na velvyslanectvích a konzulátech Thajska o turistické vízum s více vstupy (Multiple Entry Tourist Visa). Poplatek za vydání je stanoven za 5000 THB. Platnost víza může být až 6 měsíců a během této doby může držitel víza opakovaně vstoupit do Thajska a každý z pobytů během doby platnosti může trvat až 60 dní. V případě použití víza se doporučuje při pasové kontrole při vstupu do Thajska upozornit příslušného úředníka na vízum nacházející se v pase a bezprostředně poté zkontrolovat, zda doba pobytu nebyla omylem stanovena na standardních 30 dní se jedním vstupem, případně vyžadovat okamžitou nápravu.

 • Celní a devizové předpisy

  Do Thajska lze bezcelně dovážet věci pro osobní potřebu neobchodního charakteru v přiměřeném množství. Je zakázán dovoz a vývoz narkotik, obscénních materiálů a publikací; je zakázán dovoz a vývoz výbušnin (včetně petard). Mezi druhy zboží, jejichž dovoz a vývoz je omezen, patří při dovozu: střelné zbraně a střelivo, komunikační zařízení a příruční krátkovlnné vysílačky s přijímačem, rostliny a jejich části, zvířata, kosmetické výrobky, vodní živočichy, např. piraně. Při vývozu mezi tyto druhy zboží patří: starožitnosti, napodobeniny Buddhy (s výjimkou menších kusů běžně prodávaných u stánků) a náboženské předměty, divoká a domácí zvířata jako např. Ptáci, opice, kočky, střelné zbraně a střelivo.

  Cestující, kteří budou přistiženi při pokusu o bezcelní odbavení zboží podléhajícího clu a zboží, jehož dovoz a vývoz je zakázán nebo omezen, zaplatí pokutu vy výši čtyřnásobku ceny tohoto zboží a cla; zboží jim bude následně zabaveno.

  Pro dovoz a vývoz cizích měn neexistují žádná omezení. Šeky a směnky však musejí být vyměněny v bance do 15 dnů od příletu do země. Při vývozu thajské měny platí, že maximální částka nesmí přesáhnout 50 000,- THB a v případě cesty do sousedních států 500 000 THB.  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/thajsko/cestovani/index.html)