Maledivy Maledivy

 • Cestovní doklady

  Platný cestovní pas ČR, jehož doba platnosti přesahuje dobu pobytu v zemi (alespoň o šest měsíců). Vzhledem k tomu, že země v nejbližším okolí (Indie, Srí Lanka) vyžadují platnost pasu až šest měsíců, doporučuje se pro případ mimořádných událostí (např. hospitalizace) minimální platnost cestovního pasu šest měsíců. Mezinárodní očkovací průkaz s prokázaným očkováním proti žluté zimnici je požadován při příletu na letišti od pasažérů, kteří v posledních šesti dnech pobývali v oblastech infikovaných žlutou zimnicí.

 • Víza

  Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje, aby si čeští občané u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu před cestou ověřili, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

  Před vstupem do země není třeba vyřizovat vízum. Platné vízum je přiděleno až na letišti při vstupu do země, a to bez žádných poplatků na dobu 30 dnů. Podmínkami k udělení víza je nutné mít platný cestovní pas (jehož doba platnosti přesahuje dobu plánovaného pobytu v zemi), letenku či jízdenku, díky které bude možné zemi opustit a dostatek finančních prostředků potřebných k uhrazení nákladů při pobytu v zemi (tj. 150 USD/den) anebo potvrzení rezervace hotelu či resortu, v němž návštěvník hodlá pobývat. Prodloužení pobytu lze získat za 50 USD/den (prodloužení o 30 dní, případně dalších 60 dní pobytu).

  Od 1. 1. 2012 byla zavedena odletová daň 25 USD, kterou je nutno zaplatit na letišti v Malé. Daň mu zaplatit všichni krom nezletilých. Potvrzení o zaplacení bude následně uvedeno v boarding passu i v podobě ústřižku, který si ponechá cestující. Některé letecké společnosti už tuto daň započítávají do celkové ceny letenky. V případě, že návštěvníci do země cestují s cestovní agenturou, je nutné si ověřit, zda tato agentura platbu daně zajišťuje, anebo zda bude nutno ji na letišti vyřídit sami.

 • Celní a devizové předpisy

  Povolen je dovoz pouze věcí osobní potřeby. Jakékoli alkoholické nápoje jsou zakázány, taktéž dovoz výrobků z vepřového masa, pornografických časopisů a videa. Dlouholetými tresty je postihován dovoz i sebemenšího množství drog.

  Import a export cizí měny není jakkoli limitován, ani povinná výměna valut tu neplatí. V každém ubytovacím zařízení však budete nuceni uhradit ubytovací daň 6 USD za osobu a noc.

  Vstupní podmínky - Pro ověření aktuálních podmínek pro vstup do země a návrat do ČR navštivte stránky Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/maledivy/cestovani/index.html)