Francie Francie

  • Fauna

    Vzhledem k přírodním podmínkám můžeme ve Francii narazit na rozličné druhy živočichů, od těch, vyskytujících se přímo v blízkosti moře či v něm, až po faunu hornatých pásů. V Alpách je za vzácného zástupce zvířeny považován kozorožec, v Pyrenejích naopak medvěd a vlk, jejichž populace se v současné době rozrůstají. Delta Rhôny je bohatá hlavně na druhy ptáků. Volavky, plameňáci a množství stěhovavých druhů brodících se ve vodě jsou jistě zajímavou podívanou nejen pro ornitology.

    Z hlediska zajímavosti fauny se rozhodně stojí za to zmínit o Korsice. Jedná se o samostatný ostrov, na kterém se během dlouhé doby vytvořily specifické endemické druhy živočichů i rostlin, kteří se přizpůsobili zdejším přírodním podmínkám. Ve vysokých horských oblastech narazíme na mohutného orlosupa bradatého, který může mít rozpětí křídel až 2,8 m. Vzácný je také druh žáby, zvané žabka sardinská, kterou zřejmě budeme mít problém najít. Žabka má totiž vynikající maskovací prostředky a dokáže téměř naprosto totožně splynout s okolím. Korsika je také bohatá na ještěrky a želvy. Vznikla zde dokonce i tzv. Želví vesnice v Moltifao, která má sloužit pro záchranu a rozšíření počtu jedinců tohoto druhu.

    V Pyrenejích ovšem endemické rostliny také nechybějí. Některé ze zdejších měkkýšů nebo zástupců hmyzu se už jinde na planetě nevyskytují. Typickými obratlovci jsou kamzík nebo původní pyrenejský kozorožec. Z obojživelníků jmenujme například čolka bradavičnatého.

    Francie jako země rozkládající se v mírném podnebném pásu disponuje druhy, které žijí hlavně v listnatých, popř. i jehličnatých lesech. Namátkou můžeme jmenovat jelena, prase divoké, medvěda hnědého, z ptáků čápa bílého, hojného i v celé Evropě, a z typických ryb úhoře, představujícího kulinářskou specialitu, makrelu, sardinku či dokonce kraba.