Francie Francie

  • Flóra

    Na severu jsou soustředěny úrodné nížiny, na jejichž okrajích najdeme keře hlodáše a fialkového vřesu. Původním francouzským porostem byl v minulosti dub. Existuje stále více chráněných oblastí, na kterých se daří populaci těchto velikánů zvětšovat. Západní svahy Francouzského středohoří jsou pokryty pastvinami a horskými loukami. Jehličnatý les nejčastěji najdeme jižně od města Bordeaux. A samozřejmě v přímořských oblastech zcela na jihu rostou olivy, zimostráz, tymián i dokonce korkový dub, typický jinak hlavně pro Portugalsko.

    Flora v Alpách může být velmi různorodá. Na jaře kvetou ovocné stromy, což v horských oblastech vytváří nádhernou podívanou. Pokud se rozhodnete absolvovat túru na vrcholky hor, budete nejprve míjet kaštanové a olivové lesíky, poté se setkáte s borovicemi a keříky malin či borůvek. Na život v nejvyšších polohách jsou velmi dobře vybavená vřesoviště a různé druhy trav, popřípadě nádherně barevné alpské květy.

    Opět se krátce zmiňme o Korsice, jejíž příroda tvoří svět sám pro sebe. Roste zde okolo tří tisíc různých rostlinných druhů skoro tři stovky z nich jsou považovány za endemické. Mezi typické dřeviny patří olše vonná, borovice černá. Hlavně na horách můžeme obdivovat žluté kručinky, smíl, orlíčky, koniklec alpský a krokus korsický. Někdy také můžeme najít i nádherné a vzácné orchideje. Naopak v nízko položených přímořských oblastech vynikají opuncie, agáva, blahovičníky a samozřejmě citrusové plody. Pěstují se zejména pomeranče, mandarinky a cedráty, jejichž plody podobné citronům slouží pro výrobu speciálního cedrátového likéru.