Madeira Madeira

  • Zdraví

    Na cesty je vhodné sjednat si zdravotní připojištění. Základní poplatek za konzultaci s lékařem činí na portugalském území částku 50 - 75 EURO. Provedení zdravotnického úkonu je do výše stejného úkonu v ČR hrazeno českými pojišťovnami, jejichž průkazem se pacient při návštěvě zdravotnického zařízení prokazuje. Obecně je úroveň státních zdravotnických služeb nižší než v ČR, služby soukromých klinik jsou vcelku srovnatelné.