Bulharský Stonehenge Beglik Tash

Pár kilometrů od pláží vyhlášeného bulharského letoviska Primorsko leží thrácká svatyně Beglik Tash. Vyrostla uprostřed přírody a desítky let zůstala skryta před zraky návštěvníků i archeologů. Náhodný kolemjdoucí by si při pohledu na balvany ledabyle nahromaděné na louce nevšiml podobnosti s jinými nalezišti, ale při bližším zkoumání objevíte souvislosti mezi jednotlivými prvky svatyně. Archeologický výzkum odkryl zbytky keramiky, nástrojů, zbraní, šperků či mincí. Beglik Tash se veřejnosti ukázal až v roce 2003. Do té doby místo patřilo mezi soukromé lovecké revíry bývalého komunistického vůdce Todora Živkova.

Beglik Tash se datuje do období 1500 – 400 let před naším letopočtem. Megality jsou umístěny do kruhu podobně jako v anglickém Stonehenge. Používaly se jako oltář, trůn velekněze, svatá jeskyně, sluneční hodiny nebo tzv. svatební lože. V kamenech se zadržovala voda používaná pro obřady a dovnitř uměle vyhloubených otvorů se nalévalo i víno, mléko a olivový olej. Jednotlivé stavby zdobí posvátné symboly, značky a pentagramy.

Tříkilometrová cesta k Beglik Tash začíná u vily Perla. Sem se dostanete turistickým vláčkem z centra Primorska, pěšky nebo automobilem. Od vily Perla se vine úzká asfaltová cesta značená dřevěnými ukazateli. Po chvíli se ztratí ve stráni, prochází dubovým hájem až k improvizovanému parkovišti Zmeyova Kushta pro motorizované návštěvníky. Odtud vás šipka nasměruje na lesní stezku a po kilometrové procházce dorazíte k samotné svatyni. U vstupu do areálu sedí dva pracovníci burgaského muzea a vybírají vstupné 2 leva za osobu. Dostanete česky psaného průvodce a sami si prohlédnete nejzajímavější útvary.

Publikováno: 08.03.2019

Novinky soutěže akce